top of page
  • SIANGTAI TEAM

ตรวจฉี่หาสารเสพติดกำนัน

“นอภ.ท่าแพ”ตรวจฉี่หาสารเสพติดกำนัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้างที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ ร่วมกันสั่งการและมอบหมาย นายสมฤกษ์ เตพิริยะกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสา และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าแพ รวมทั้งสิ้น 171 คน

ทั้งนี้ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาลรวมถึงนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำหรับการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพสั่งการให้กำนัน ผญบ.ผช.ผญบ.แพทย์ สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้านฯทั้ง 4 ตำบล กับ 31 หมู่บ้าน ของอำเภอท่าขึ้นป้ายรณงค์ในการปราบปรามยาเสพติดทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

87 views0 comments

Comments


bottom of page