top of page
  • SIANGTAI TEAM

ถอดบทเรียนจากภูเก็ต: ทำไมรัฐบาลถึงควรสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตในท้องถิ่น?

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีสปอร์ต ได้เติบโตจนกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลก จนหลายคนเริ่มจะตั้งคำถามว่า รัฐบาลควรมีงบประมาณออกมาสนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับท้องถิ่นหรือไม่? โดยในวันนี้เราจะมาศึกษาจากกรณีของรายการ Phuket Esports ที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในทุกระดับ และมาสืบหาเหตุผลกันว่าทำไมรัฐบาลถึงควรมีงบประมาณผลักดันในส่วนนี้ และถ้าหากท่านอยากจะลงเล่นแข่งขัน สามารถตามหาไอเดียตั้งชื่อทีม esport เท่ ๆ ได้ที่นี้


Esports

ถอดบทเรียนจาก Phuket Esports

Phuket Realm of Valor E sport Arena เป็นรายการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีพูลเงินรางวัลมากถึง 60,000 บาท ในรายการ Phuket Esports Season 2 ที่มีการจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีทีมสมัครเข้าแข่งขันมากถึง 64 ทีม และมีทีมผ่านรอบ 16 ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ซึ่งมีการแข่งขันที่ห้างเซนทรัลภูเก็ต


นายกอบจ.พร้อมผลักภูเก็ตเป็น Esports Hub

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระบุแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงานว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬา E-Sport ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการพัฒนาบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมกีฬา E-Sport ให้ภูเก็ตเป็น E-Sport Hub พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขัน E-Sport Tournament เพื่อส่งเสริมอาชีพใหม่และเป็นการผลักดันแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


เปิดสาเหตุที่รัฐบาลควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ด้วยความสามารถของกีฬาอีสปอร์ตในการเข้าถึงฐานเยาวชนและอนาคตของสังคมมากมาย การที่รัฐบาลให้ความสนใจทั้งในด้านงบประมาณและการประสานงานในทั้ง 77 จังหวัดและ 5 ภูมิภาค จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ดังนี้


เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่จะรวบรวมทุกคนในชุมชนให้มีความสามัคคีและภาคภูมิใจในตัวสมาชิกเยาวชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครูบาอาจารย์ก็ตาม ทั้งยังเป็นโอกาสที่ชุมชนแต่ละเเห่งจะได้มาใช้เวลาร่วมกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย


พัฒนาศักยภาพเยาวชน

กีฬาอีสปอร์ตทำให้เยาวชนมีเป้าหมายในการเล่นเกม ไม่ได้เล่นเพื่อใช้เวลาไปวัน ๆ แต่เป็นการเล่นเพื่อผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริง ทั้งเงินรางวัลและโอกาสเป็นตัวแทนชุมชน ทั้งยังทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่นการวางกลยุทธ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับโลกดิจิทัลอีกด้วย


กระตุ้นเศรษฐกิจ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ กีฬาอีสปอร์ตมีโอกาสจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและการแข่งขันระดับโลกให้มาจัดในพื้นที่ ซึ่งจะก่อผลดีแก่ธุรกิจในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่จะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย


ค้นหาผู้มีความสามารถ

หากเรามีเวทีให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาอีสปอร์ตอย่างทั่วถึง ประเทศไทยอาจสามารถส่งออกนักกีฬาอีสปอรต์ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้ เช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้หรือจีนสามารถทำได้ในอดีต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการงานได้มีโอกาสฝึกฝนและใช้งานทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย


ดังนี้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลที่พยายามสร้างนโยบายการผลักดัน soft power ของประเทศไทยอย่างรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงควรหันมาใส่ใจวงการกีฬาอีสปอร์ตในแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสที่คนไทยจะได้ไปโลดแล่นในเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียง และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แก่ประเทศชาติต่อไป

Comments


bottom of page