top of page
  • SIANGTAI TEAM

ท่องเที่ยวภูเก็ตปลอดภัยภายใต้โครงการ Smart Safety Zone 4.0

ผบ.ตร.ด่วนลงภูเก็ต ติดตามผลการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 กำชับท่องเที่ยวภูเก็ตต้องปลอดภัย รับเปิดประเทศ พร้อมยกระดับป้องกันภัยอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยี ควบคู่การบูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องที่ต้องการสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการชุมชนย่านเมืองเก่า OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0


จากแนวคิดของ ผบ.ตร. ที่ต้องการให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ให้กับประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์กแหล่งเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มาสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบระบบราชการ 4.0 ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล


โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการป้องกันอาชญากรรม เพื่อความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ห้องปฏิบัติการ CCOC ที่เชื่อมสัญญาณจากกล้องวงจรปิดของหน่วยงานราชการและเอกชนมายังห้องปฏิบัติการ และนำวิทยุระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สามารถควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง , สายตรวจ DRONE 4.0 , LINE OFFICIAL SAFETY ZONE เพื่อบริการประชาชนทางออนไลน์ รวมถึง SMART CARD READER จำนวน 30 ชุด พร้อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ติดตั้งแอปพลิเคชัน COVID CONTROL เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ บุคคลเฝ้าระวัง เป็นการยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ60 views0 comments

Comments


bottom of page