top of page
  • Worachot Mekarakkul

ท่าแพจัดกิจกรรม“เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง”

“นอภ.ท่าแพ” จัดกิจกรรม“เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง”ที่บริเวณบนถนนลำคลองกลางนา หมู่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ที่ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายต่างๆ หัวหน้าท้องถิ่นอำเภออำเภอท่าแพ นายดนรอสัก เปรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ตำบลท่าเรือสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง” ที่ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ และปลัดอำเภอฝ่ายต่าง ร่วมกันจัดขึ้นมาทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบนถนนและสองฝั่งลำคลองดังกล่าวด้วยการช่วยกันตัดตกแต่งกิ่งไม้ และแผ้วถางต้นไม้ รวมทั้งตัดหญ้าริมบนถนนสองฝั่งลำคลองกลางนา เพื่อให้มีความโล่งเตียน นอกจากนั้นยังรื้นซากกิ่งไม้ที่หักพังทับถมตามลำคลองและบริเวณใต้สะพานคอนกรีต (ท่อบก) เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้ไหลสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูฝนน้ำในลำคลองจะไม่เอ่อนองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามโครงการ “จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อีกด้วยทั้งนี้กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม 63 คน


115 views0 comments

コメント


bottom of page