top of page
  • SIANGTAI TEAM

ธ.ก.ส. สาขาสตูลจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ วิถีใหม่ (New Normal) รวมกว่า 190 รางวัล

“ธ.ก.ส. สาขาสตูลจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” วิถีใหม่ (New Normal) ครั้งที่ 1 ของปีบัญชี 2564 รวมกว่า 190 รางวัล ชาว อ.มะนังดวงเฮงคว้ารถยนต์กระบะ Toyota Revo ไปครองเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ของ ปีบัญชี 2564 ที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล (ธ.ก.ส. สาขาสตูล) จัดขึ้นมา ซี่งมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายศักดา หมื่นสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล นายสมภพ พานทอง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง และผู้จัดการ (ธ.ก.ส.)สาขาต่างๆในพื้นที่มาเข้าร่วมเป็นเกียรติฯ


ทั้งนี้ น.ส.มยุรี แปงชมภู ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสตูล กล่าวว่า การจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนี้เป็นครั้งที่ 1 ของ ปีบัญชี 2564 และในปีนี้ ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล จัดในรูปแบบออนไลน์ด้วยไลฟ์สดผ่าน Facebook page ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลที่ถือว่า เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค วิถีใหม่ (New Normal) ที่ปัจจุบัน ทางธนาคารฯ ได้เปิดสาขา ที่ต้องการให้บริการลูกค้าในจังหวัดสตูลทั้ง 6 สาขา โดยเป็นการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร


ทั้งนี้การให้สินเชื่อ ทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และบริการ เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาด อีกทั้งเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในชนบท ที่มุ่งเน้นงานด้านการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศ ตามพระราชดำริ ของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำหรับกิจกรรมที่ ทางธนาคารฯ ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ นั้น เป็นการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ภายใต้ชื่องานว่า “จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” ครั้งที่ 1 ของ ปีบัญชี 2564 เป็นการจับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง เพื่อมอบโชคให้ลูกค้า ของ ธนาคารฯ ที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากทุก ๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้สิทธิ์รับคูปองจับรางวัล 1 ใบ และ มีคูปองครั้งนี้ 1,737,725 ใบ เป็นเงินรางวัล รวมกว่า 2,800,000 บาท ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะโตโยต้า รีโว่ 1 รางวัล มูลค่า 619,000 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ 26 รางวัล มูลค่า 917,800 บาท รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 10 รางวัล มูลค่า 353,000 บาท รางวัลที่ 4 สร้อยข้อมือทองคำ หนัก 1 สลึง 93 รางวัล มูลค่า 688,200 บาท รางวัลที่ 5 ข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice รางวัลละ 50 กิโลกรัม 60 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็น รถยนต์กระบะ Toyota Revo ได้แก่ นางโสภี พลผอม เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา มะนัง สำหรับรางวัลอื่นๆ นั้น ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ จะได้ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 13 ก.ย. 2564 นี้ต่อไป

95 views0 comments

Comentarios


bottom of page