top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ควนโดน”ตรวจเข้มถนนในหมู่บ้าน

“นอภ.ควนโดน”ตรวจเข้มถนนในหมู่บ้าน


เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 ก.พ.2565 ที่บนถนนสายในหมู่บ้าน ท้องที่หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน สั่งการ มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน นำกำลังสมาชิก อส.อ.ควนโดนที่ 5 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนโดน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจสกัดตักเตือนประชาชนทั่วไปและผู้ขับขี่ยวดยานไป-มาเพื่อเข้มงวดผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนอกเคหสถาน รวมทั้งเข้มงวดผู้ไม่สวมนิรภัยกันอย่างเข้มงวดกวดขันเข้มข้นทั้งนี้เพื่อเป็นการกวดขันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามตัวบทกฏหมาย และเพื่อต้องการที่จะสร้างความตระหนักโดยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนโดนช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเตือนของการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดในปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A กันอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการปฏิบัติในครั้งนี้ พบว่า มีผู้ขับขี่ยวดยานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 4 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจ้งถึงผลกระทบพร้อมทั้งได้ตักเตือนไปแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนี้ยังได้มีการร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการให้ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในการสวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถบนถนนหลวงเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย.

Comments


bottom of page