top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ควนโดน”ปรับภูมิทัศน์ชายแดน-ช่วยคนยากจน

“นอภ.ควนโดน”ปรับภูมิทัศน์ชายแดน-ช่วยคนยากจนที่บริเวณตลาดนัดชายแดนบ้านวังประจัน หมู่ 4 (บ้านวังประจัน) ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้สั่งการมอบหมายให้ พ.จ.อ.ธวัช ช่วยเกตุ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอควนโดน ไปเป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ทำความสะอาด” ที่ทางที่ว่าการอำเภอควนโดนจัดขึ้นมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน จิตอาสา อสม.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกันอย่างล้นหลาม ทั้งนี้กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะบริเวณสองฝั่งถนนบริเวณหน้าพรมแดนไทย-มาเลเซียบ้านวังประจันเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเพื่อเป็นการเปิดประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาทางพรมแดนด้านนี้กันเป็นพรวน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนภายในชุมชนตำบลวังประจันโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดชายแดนวังประจัน ในท้องที่หมู่ที่ 4 (บ้านวังประจัน) ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูลอีกต่างหากด้วย
นอกจากนั้นแล้ว นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงตำบลควนสตอ ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสา ยังได้ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจประชาชนครัวเรือนยากจน (ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอควนโดน) จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อได้สอบถามสารสุขทุกข์ดิบและต้องการเก็บข้อมูลความยากจนรายมิติ ทั้ง 5 มิติ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับสภาพชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลรายครัวเรือนครั้งนี้พบว่า เป็นครัวเรือนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง มีห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ โดยนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดนจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาแนวทางในการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ท้องที่ หมู่ 1,4,5 ต. ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล.

70 views0 comments

コメント


bottom of page