top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ควนโดน”ระบุ สคบ.ยกเลิกการจัดกิจกรรม

“นอภ.ควนโดน”ระบุ สคบ.ยกเลิกการจัดกิจกรรมนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สั่งการมอบหมายให้ พ.จ.อ.ธวัช ช่วยเกตุ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอควนโดน ร่วมกับ ผอ.รพ.ควนโดน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน ( สสอ.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลควนโดน (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกันให้การต้อนรับ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และนางทิพรัตน์ รัชกิจประการ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนรวมถึงมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ป่วยที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่ศูนย์พักคอย CI อิบนูเอาฟ อ.ควนโดน จ.สตูล ในโอกาสนี้นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้มอบน้ำดื่ม และกาแฟให้ศูนย์พักคอยในพื้นที่อำเภอควนโดนเพื่อไว้สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในการดูแลผู้ป่วยต่อไปด้วย
ด้าน นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน กล่าวว่า ในที่ประชุม สบค.อ.ควนโดน เมื่อวานนี้ ให้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มายื่นขออนุญาตโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นเวลานานในกรณีที่มีการรวมตัวเกิน 50 คน ทุกกรณี และการจัดกิจกรรมต้องพยายามจัดไม่ให้มีการรวมตัวเกิน 30 คน ยกเว้นมีความจำเป็นเป็นพิเศษในกรณี สถานศึกษา สถานที่ วัด มัสยิด ร้านค้า ตลาด ให้ดำเนินการได้ปกติภายใต้มาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดกวดขันอย่างเคร่งครัด นายอำเภอควนโดน กล่าว

194 views0 comments

Comments


bottom of page