top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ท่าแพ”ตรวจเยี่ยมผู้ฉีดวัคซีน-มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพและคณะ เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ (เข็มที่ 2 ) จำนวน 260 ราย และไปมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19


ที่อาคารมัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 (บ้านนาโต๊ะขุน) ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพ ผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระฯ ร่วมกันเข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ (เข็มที่ 2 ) จำนวน 260 ราย โดยมี นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผอ.รพ.ท่าแพ นายอิสดาเร๊ะ มาราสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ (รพ.สต.) นางสาวรุศนี หมาดโต๊ะโส๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.แป-ระฯ นายบาสิทธิ์ รอเกตุ กำนันตำบลแป-ระ ฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. บัณฑิตอาสาฯ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 ลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม (TST) อำเภอท่าแพ และประชาชนจิตอาสาตำบลแป-ระ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ และร่วมให้การต้อนรับ กันอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การบริการฉีดวัคซีนฯ ครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมา นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นำคณะฯ ไปมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ผู้กักกันตนเอง 14 วัน และประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลแป-ระ กันอย่างทั่วหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ รวมถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 นอกจากนั้นแล้ว ยังเดินทางไป ที่โรงเรียนบ้านไร่ ท้องที่หมู่ 3 (บ้านไร่ทอน) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ และได้มอบขนม น้ำผลไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ บุคคลที่เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) อีกทั้งเข้าเยี่ยมผู้กักตัว (Home Quarantine) ที่บ้านจำนวน 16 หลังคาเรือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ ที่ให้สอดคล้อง ตามแผนพัฒนา ของ อำเภอท่าแพส่วนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้างที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายต่างๆ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ ที่นำกำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแพ และคณะแพทย์-พยาบาล มาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไรรัสโคโรนา-2019 (ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1) ให้ประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ จำนวน 570 ราย.

127 views0 comments

Comments


bottom of page