top of page
  • SIANGTAI TEAM

นอภ.ท่าแพมอบ“เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน”เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 พ.ย.2564 ที่ในท้องที่หมู่ที่ 1 (บ้านวังปริง) หมู่ที่ 2 (บ้านป่าเสม็ด) หมู่ที่ 3 (บ้านไร่ทอน) และหมู่ที่ 6 (บ้านพรุต้นอ้อ) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นางลัดดาวัลย์ อบทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ นางสาวรุศนี หมาดโต๊ะโส๊ะ เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.แป-ระ ฯ นายธีระยุทธ บินสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้, นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัดองคค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าเรือ, เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเรือ , สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 นายกิตติศักดิ์ ชูแสง กำนันตำบลท่าเรือ, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฯ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฯ บัณฑิตอาสา, และ กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ ฯลฯร่วมกันนำ “เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน และถุงห่วงใยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” มอบให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนไว้ใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) รวมถึงเข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้กักกันตัวที่บ้านตัวเอง) หรือ (HI) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลทุกข์และช่วยประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาและการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของ ประชาชน ทั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนี้ต่างปลื้มอกปลื้มใจกันอย่างทั่วหน้าต่อไป.Comments


bottom of page