top of page
  • SIANGTAI TEAM

นอภ.ท่าแพ มอบรางวัลผู้โชคดี

“นอภ.ท่าแพ”มอบรางวัลให้ผู้โชคดีจับสลากผู้ฉีดวัคซีนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้างที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแพ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ม.ค 2565 ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้เป็นประธานในการหยิบจับฉลากรางวัลสำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 31 รางวัล มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ตำบลท่าแพ 15 รางวัล , ตำบลสาคร 7 รางวัล,ตำบลแป-ระ 6 รางวัล และตำบลท่าเรือ 3 รางวัล นายอำเภอท่าแพพร้อมด้วยนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายต่างๆจึงนำสิ่งของรางวัลไปมอบให้ผู้โชคดีจากการจับสลากครั้งนี้ถึงหัวบันไดบ้านในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้านของอำเภอท่าแพ สำหรับกิจกรรมนี้ทางอำเภอท่าแพจัดขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ 31หมู่บ้านดังกล่าวออกมารับการีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-25019(โควิด-19)โดยผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนฯเป็นไปอย่างน่าพึ่งพอใจเป็นอย่างยิ่ง..220 views0 comments

Comments


bottom of page