top of page
  • SIANGTAI TEAM

นางสาวนงลักษณ์ เมฆารักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ หจก. วอชิงตันการแว่นและครอบครัวเมฆารักษ์กุล บริจาค “เครื่องมือช่วยหายใจ” ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตวันที่ 12 มีนาคม 2567 หจก. วอชิงตันการแว่น โดย นางสาวนงลักษณ์ เมฆารักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และครอบครัว บริจาคเครื่องมือช่วยหายใจรุ่น Airvo 2 รุ่นล่าสุดผลิตภัณฑ์ Fisher&Paykel จากประเทศนิวซีแลนด์


โดยมีเจ้าหน้าที่ พญ. ชนิดา เข็มเงิน หัวกลุ่มงานเวชศาสตร์ กับ นาย วีระพล พันธ์ช่วย หัวหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากติดภารกิจ ร่วมรับมอบ


ทั้งนี้ บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier With integrated Flow Generator) จำนวน 1 เครื่องครบชุด พร้อมใช้ รุ่น Airvo 2 ผลิตภัณฑ์ Fisher&Paykel ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับห้องฉุกเฉินซึ่งทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกำลังขาดแคลน

Comments


bottom of page