top of page
  • SIANGTAI TEAM

"น้องหมวย" ความภาคภูมิใจแรกของหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

บางครั้ง การเดินทางสู่ “เป้าหมายในชีวิต” หลายเรื่องต้องใช้ความอดทน อีกทั้งต้องผ่านกาลเวลาที่อาจจะยาวนาน หรือแม้กระทั่ง มีเหตุการณ์หลากหลาย ที่ดำเนินไปในระหว่างทาง ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่อยู่ในแผนการก็มาก รวมถึงอุปสรรคปัญหา ที่เข้ามาให้ฝ่าฟันอีกนับไม่ถ้วน “น้องหมวย” พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล หนึ่งแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของหมู่บ้านโสสะภูเก็ต


สิ่งเหล่านี้ หากเมื่อใครสักคนผ่านพ้นไปได้ ชีวิตก็จะหล่อหลอมให้ใครคนนั้นเข้มแข็งขึ้น รับมือกับชีวิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นทุนพลังใจ ที่ส่งต่อถึงกันได้ ดังเรื่องราวของ “น้องหมวย” พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล


“หนูเรียนจบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะ ปัจจุบันนี้ ทำงานอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการที่หน่วยงานจะทำแต่ละโครงการว่ามีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้าง ทำมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะ”

ในวันที่ต้องออกมาใช้ชีวิต ยืนบนลำแข้งของตัวเอง น้องหมวยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมนี้


“จริงๆ แล้วถึงแม้เราจะเป็นลูกโสสะ เป็นเด็กในมูลนิธิฯ แต่เราก็ไม่เคยได้ถูกปิดกั้นหรือจำกัดจากการใช้ชีวิตเลย เพราะตั้งแต่เล็กๆ เราได้ออกมาเรียนหนังสือข้างนอกหมู่บ้าน ได้พบปะกับผู้คน หรือแม้กระทั่งมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วๆ ไปค่ะ”

“โดยเด็กมูลนิธิฯ จะมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงบางข้อที่เราทำร่วมกัน เพราะความที่พวกเราได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดูจากผู้คนในสังคม จึงมีข้อปฏิบัติเป็นแนวทาง เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม เช่น เวลาเราซื้อของหรืออุปกรณ์การเรียน เราต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อที่จะได้เอามาให้สำนักงานหมู่บ้านเด็กอีกครั้ง หนูมองว่า เรื่องนี้คือความถูกต้องและเหมาะสมที่เราทำได้ค่ะ”

“หนูไม่เคยอายที่จะบอกใครๆ ว่าหนูเป็นเด็กมูลนิธิฯ คนข้างนอกเรียกเราว่า เป็นเด็กมูลนิธิฯ แต่คนข้างในอย่างพวกหนู เรียกว่า “บ้าน” ที่นี่คือทุกอย่างสำหรับเรา ที่นี่เราได้มี “แม่” แม่ผู้ซึ่งต่อให้เราเดินออกมาจากที่นั่นแล้ว แต่แม่ก็ยังเป็นแม่ของเราอยู่ พี่น้องในบ้าน คุณน้าคุณอาทุกคนในหมู่บ้านก็เช่นกัน ทุกคนคือคนในครอบครัวที่หนูมี”

“และคนที่สำคัญพอๆ กับครอบครัวโสสะของหนูก็คือผู้บริจาคทุกคนที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์กับลูกโสสะ ท่านไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าตาพวกหนูเลย แต่ก็ยังเมตตาต่อพวกเราทุกคน หนูได้แต่หวังว่า สิ่งนี้จะทำให้ท่านมีความสุข มีความอิ่มเอมใจ อีกทั้งยังคงจะช่วยเหลือลูกโสสะต่อไป และหนูเองก็ขอเป็นอีกกำลังในการส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนอื่นเช่นกันนะคะ ขอบคุณค่ะ” แม้กาลเวลา และสถานการณ์ในชีวิต อาจทั้งตัดและเติม จัดสรรองค์ประกอบหลายอย่างในชีวิตไว้ให้คนหนึ่ง อย่างไม่อาจมีใครคาดคะเนได้ แต่ในทุกทางที่ชีวิตนำพามานั้น หากเราได้ใช้ทุกวินาที ใช้ทรัพยากรและโอกาสที่มีอย่างคุ้มค่าประสบการณ์ และคุณประโยชน์จากความพยายามนั้น ถ้าต่อยอดให้กับมนุษย์ด้วยกันได้ หรือสร้างสรรค์สังคมไม่ว่าจะส่วนเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ เพียงไหน ก็คุ้มค่ามากพอที่จะต้องลงมือทำ


หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


ตั้งอยู่ที่ 90 ม. 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 สามารถรองรับเด็กได้ 120 คน หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตเป็นหมู่บ้านลำดับที่ 5 ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2550 บนเนื้อที่ 10 ไร่ โดยก่อสร้างบ้านพักแม่และเด็ก จำนวน 12 หลัง อาคารเรียนอนุบาล ห้องสมุด อาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักรับรอง อาคารจอดรถและซ่อมบำรุงอย่างละ 1 หลัง วัตถุประสงค์ของการสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาของเด็กไร้ที่พึ่งที่มีในสังคมโดยการขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ตลอดจนรองรับเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ์ “สึนามิ” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตว่า “หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

บ้านเยาวชนชายโสสะภูเก็ต

สามารถรองรับเด็กได้ 10 คน ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลในการติดต่อหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่อยู่ 90 ม. 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์: 076-615-169

Comments


bottom of page