top of page
  • SIANGTAI TEAM

“ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ”ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้ปชช.

นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพตรวจเยี่ยมการประชาชนที่เข้าไปฉีดวัคซีน ที่มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน ถนนสายบ้านควนเก-อุไดเจริญ หมู่ 6 (บ้านนาโต๊ะขุน) ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30-15.30 น.วันที่ 26 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา ที่มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน ถนนสายบ้านควนเก-อุไดเจริญ หมู่ 6 (บ้านนาโต๊ะขุน) ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ , นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ ร่วมกับ นพ. พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ , นายดลเสด สันเกาะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านใหม่นาโต๊ะขุน , นายอิสดาเร๊ะ มาราสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) แป-ระ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 นายบาสิทธิ์ รอเกตุ กำนัน นายดลล๊ะ โดงกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 (บ้านนาโต๊ะขุน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งให้ใจประชาชน ที่มาฉีดวัคซีน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ครั้งนี้ จำนวน 195 รายทั้งนี้นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ , นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ , และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแป-ระ นางฮาซีด๊ะ หมีนพราน ประธานบัณฑิตอาสาตำบลแป-ระฯ และอดีตลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม (TST) ตำบลแป-ระ ฯ ได้บริการน้ำดื่มให้ผู้มาฉีดวัคซีน จำนวน 50 โหลทั้งนี้ทางอำเภอท่าแพขอให้ประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนฯให้มากๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีน ของ ประเทศไทย ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับอำเภอท่าแพ นั้น นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอย่างเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึง และให้ได้รับความเป็นธรรมทุกคน รวมทั้งเพื่อการฉีดวัคซีนฯ เป็นไปตาม นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ “คนไทยทุกคน ที่อยู่ในประเทศไทย ที่สมัครใจรับการวัคซีนโควิดฯกันทุกคน โดยไม่คิดมูลค่า”

390 views0 comments

Comments


bottom of page