top of page
  • SIANGTAI TEAM

“ปลัดอำเภอท่าแพ”มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้กักตัวเองครบ14 วัน

ปลัดอำเภอท่าแพตำบลแป-ระ นำทีมลงพื้นที่ส่งมอบถุงธารน้ำใจให้กับ 31 ครัวเรือนซึ่งขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและขาดรายได้
ที่ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ ร่วมกันมอบหหมายให้ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพในฐานะปลัดอำเภอฯผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ นำบัณฑิตอาสาอำเภอท่าแพ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และหัวหน้าส่วนราชการ และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม (TST) อำเภอท่าแพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้นำถุงธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 (ถุงธารน้ำใจของสภากาชาดไทย) มอบให้ผู้กักตัวเองที่ครบ 14 วัน จำนวน 31 ถุง กับ 31 ครัวเริอน ภายหลังจากทั้ง 31 ครัวเรือนดังกล่าวคนได้รับผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งขาดรายได้ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพที่เน้นหนักย้ำเตือนเรื่องให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าวกันอย่างเต็มที่ ประการสำคัญเพื่อต้องการให้สอดคล้อง ตามแผนพัฒนาที่เน้นหนัก ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล "วาระ 5 ส.สตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน"ตามวาระ ส.ที่ 4 สตูลสร้างสุข : คนสตูลสร้างสรรค์ปันสุข และวาระ ส.ที่ 5 สตูลสามัคคี: สามัคคี คือพลัง ทั้งนี้สำหรับถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 นี้ทางอำเภอท่าแพได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และจากสภากาชาดไทย.

Commentaires


bottom of page