top of page
  • SIANGTAI TEAM

ปลัดอำเภอเยี่ยมการฉีดวัคซีน-ศูนย์พักคอย

ปลัดอำเภอพึงพอใจ ประชาชมให้ความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีนรวม 350 คน เป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีนของอำเภอท่าแพ และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ณ ศูนย์พักคอย 35 คนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านวังปริง ถนนสายบ้านฉลุง-ละงู หมู่ 1 (บ้านวังปริง) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้สั่งการมอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นางฉวี สำเร ปลัดอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ประกอบไปด้วย นางสาลี อุมายี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลท่าแพ และเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกจำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสที่ นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเยาบาลท่าแพ ร่วมกับ ทางอำเภอท่าแพ จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ฉีดเข็มที่ 1) รวม 350 คน ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีน ของ อำเภอท่าแพ และเป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ของ ประเทศไทย ที่เริ่มดำเนินการฉีดมาตั้งแต่เมื่อมิถุนายน 2564 ที่เพื่อต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วหน้า และได้รับการฉีดฯ อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามนโยบาย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัควีนป้องกันโควิด19 นี้นั้น ประชาชนทุกคนฉีดฯโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งนี้ ก่อนหน้า นั้น นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอท่าแพฝ่ายต่างๆ ร่วมกันไปที่โรงยิมโรงเรียนท่าแพผดุวิทย์ หมู่ 1 (บ้านควนเก) ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ( Community Isolation (CI) และได้มอบอาหารแห้ง ขนม น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าแพ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแป-ระ สมาชิก อส. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่กำลังขะมักขเม้นปฏิบัติหน้าที่ ที่ศูนย์พัดคอยฯ ดังกล่าว รวมกว่า 35 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังเดินทางไปเข้าเยี่ยมในศูนย์พักคอยอำเภอท่าแพ หรือ สถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อในชุมชนประจำอำเภอทำเพ Community Isolation (CI) อีกด้วยโดยทุกที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Comments


bottom of page