top of page
  • SIANGTAI TEAM

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตส่งหนังสือขอเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง คนละ 5,000 บาท

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตร่อนหนังสือถึงสภาพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ตามมาตรา 33, 39, 40 เป็นการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 27 กันยาย 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุนเงินเยียวยานายจ้าง และลูกจ้างประกันสังคม มาตรา 33,39 และมาตรา 40 ซึ่งมีภูมิลำเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 186,096 คน ให้ได้รับเงินเยียวยา เช่นเดียวกับจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ 29 จังหวัด โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้คนละ 5,000 บาท ซึ่งไม่รวมจังหวัดภูเก็ต ด้วยนั้น


ถึงแม้รัฐบาล จะประกาศนโยบายให้จังหวัดภูเก็ต เป็น Phuket sandbox แต่จังหวัดภูเก็ต ยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จากรายได้ที่ลดลง โดยในปี 2562 มีรายได้ อยู่ที่ 403,534 บาทต่อคนต่อปี แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รายได้จากการท่องเที่ยว ของคนภูเก็ตลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 1,963 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้คนภูเก็ตหลายคน เกิดภาวะ กลายเป็นคนจนเฉียบพลัน และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดั้งนั้นหาก ได้รับความช่วยเหลือจากเงินเยียวยา ผู้ประกันตน คนละ 5,000 บาท ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต ได้ระดับหนึ่ง

Comments


bottom of page