top of page
  • SIANGTAI TEAM

พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ จ. สมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กรมศุลกากร และ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566


การแต่งกาย :

กรมศุลกากร : เครื่องแบบสีกรมท่า

ข้าราชการ : เครื่องแบบปฏิบัติงานแขนยาว

สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม / สุภาพสตรี : ชุดสุภาพ

โปรดตอบ : บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

โทร : 0 2173 8942 - 48

ปฏิบัติตัวในพิธีแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยสีขาว

กำหนดการ


เวลา 14.15 น.

- คณะผู้บริหารกรมศุลกากร คณะผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” และแขกผู้รับเชิญ พร้อมบริเวณพิธีฯ


เวลา 14.25 น.

- คุณกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี และคุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร/ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี

- ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

- เจ้าหน้าที่บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) มอบสูจิบัตรแด่สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี และอธิบดีกรมศุลกากร ตามลำดับ

- สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี และอธิบดีกรมศุลกากร เข้าที่นั่งรับรอง

- อธิบดีกรมศุลกากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ

- ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม กล่าวรายงาน

- อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธีฯ

- สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี กล่าวอัญเชิญมิ่งขวัญมงคลสู่เรือ เจิม ปิดทอง คล้องพวงมาลัย ผูกผ้าแพรสามสี โปรยข้าวตอกดอกไม้

และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ตามลำดับ


เวลา 15.09 น.

- สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี ตัดเชือกปล่อยเรือฯ

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

- อธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- กรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์เดินทางกลับ

- สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี และอธิบดีกรมศุลกากร ลงนามในสมุดที่ระลึก

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแด่สุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี และอธิบดีกรมศุลกากร

- ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

- เยี่ยมชมเรือ

- ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

- ชมนิทรรศการ

- เสร็จพิธีฯ เดินทางกลับKommentarer


bottom of page