top of page
  • SIANGTAI TEAM

พ่อเมืองสตูลเปิดรับนักท่องเที่ยวคนแห่หลีเป๊ะอื้อ!

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “SMART PIER ,SMART ISLAND และ การส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล” เปิดรับนักท่องเที่ยวคนแห่หลีเป๊ะเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 ต.ค.2564 ที่ห้องประชุมท่าเที่ยบเรือการท่องเที่ยวปากบารา หมู่ที่ 2 (บ้านปากบารา) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “SMART PIER ,SMART ISLAND และ การส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล” โดยมี นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นาวาตรี (หญิง) โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ประธานกรรมการ มูลนิธินพเฉลิมโรจน์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.วัฒนแพทย์ตรัง ประธานคณะผู้บริหาร รพ.ที่อาร์พีเอชตรัง และหัวหน้าส่วนสราชการ พ่อค้า ประชาชนมาเข้าร่วม บรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งนี้ นพ.สมบัติ กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีศักภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งทางบก และทางทะเล ดังนั้น เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยว โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมกับ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้กำหนดยุทธศาตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สตูลขึ้นมาโดยได้พัฒนาระบบ SMART PIER SMART ISLAND และ การส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธินพเฉลิมโรจน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ระบบ SMART PIER นั้น พัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานท่าเรือให้มีความปลอดภัย สำหรับการท่องเที่ยวทางทะเล และมีระบบการจัดความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safe Support and Management System)ทั้งนี้เพื่อสามารถทราบข้อมูล และจำนวนผู้โดยสารในเรือแต่ละลำ เก็บภาพ VDO ของ ผู้โดยสาร เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเพื่อการคัดกรอง และติดตามโรคระบาด ที่มีระบบศูนย์ควบคุม และสั่งการ Control and Comm Center ที่ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการออกเรือท่องเที่ยว และเพื่อการประสานศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่


โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่ามภาษาต่างๆ ทั้งนี้ระบบ SMART ISLAND นั้น จัดทำขึ้นมา เพื่อส่งเสริมบริการสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น NUX (New Ultimate EXPErience) อุปกรณ์สมาร์ทวอทซ์ และ เว็ปแอพพลิเคชั่น เป็นระบบการรายงานสถานการณ์ในรูปแบบแดชบอร์ด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล และในการให้การรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยว และประชากรกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤติ และสถานการณ์การแรพ่ระบาดเชื้อโควิด -19ให้ประชาชน หน่วยงานสภาครัฐ และ นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล ของ จังหวัดสตูล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย จากพื้นที่ เกาะ และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยวท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูลอีกด้วย ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับ ทาง กรรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง และ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลที่เอช และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจัดตั้ง และพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว ณ ท่าเที่ยบเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู ให้เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล นพ.สมบัติ กล่าว


ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล กล่าวว่า การเปิดงานการพัฒนาระบบเปิดงาน “SMART PIER ,SMART ISLAND และ การส่งต่อผู้ป่วยทางทะเล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว เพื่อจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และระบบแพทย์การสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ และประสิทิภาพ


ทั้งนี้ยังสามารถเป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีการเกิดการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ โดยที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ COVID FREE ZONE ของ จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการรองรับการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และรับนโยบายของรัฐบาล ในอนาคต อีกด้วย สำหรับจังหวัดสตูลนั้น โดยภาพรวมแล้ว วันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักท่องเที่ยวเดินทางลงไปเกาะหลีเป๊ะ กว่า 380 คน จากจำนวน 10 ลำ และนักท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือการปฏิบัติ ตามมาตรการ SOP กันอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

207 views0 comments

Comments


bottom of page