top of page
  • SIANGTAI TEAM

พ่อเมืองสตูลมอบเครื่องอุปโภคบริโภค-เยี่ยมผู้ป่วยHI อ.ท่าแพ

พ่อเมืองสตูลมอบเครื่องอุปโภคบริโภค-เยี่ยมผู้ป่วยHI อ.ท่าแพ


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 มี.ค.2565 ที่บริเวณศูนย์พักคอย (CI) หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้างที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาวาตรี (หญิง) โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ และนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ เพื่อให้นำไปส่งมอบให้ประชาชนผู้ติดเชื้อในศูนย์พักคอยฯที่มาเข้ารับการรักษาอยู่ 24 ราย โดยเป็นผู้ชาย 9 ราย ผู้หญิง 15 ราย (เป็นผู้ป่วยอาการสีเขียวอาการไม่หนัก)

หลังจากนั้น นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯสตูล พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่บ้าน (HI) โดยหลังแรกที่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ 2 ราย , ที่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 1 ต.ท่าแพ 6 ราย (กลุ่มเปราะบาง 2 ราย) , และไปที่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ท่าแพ 1 ราย (ตามลำดับ) สำหรับผู้ป่วยดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบตามเกณฑ์แล้วโดยผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลท่าแพที่มี นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแพ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเคร่งครัดต่อเนื่องตลอดไป.

41 views0 comments

コメント


bottom of page