top of page
  • SIANGTAI TEAM

พ่อเมือง-นอภ.นายกเหล่าฯมอบบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯสตูล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเลขที่ดังกล่าวให้กับ นางร่อเมี๊ยะ ยางะ อายุ 83 ปี (ประชาชนผู้ด้อยโอกาส) โดยมี นาวาตรี (หญิง) โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ (ผู้รับผิดชอบตำบลแป-ระ) โดยมี นายสาเรม รอเกตุ นายก อบต.แป-ระ นายบาสิทธิ์ รอเกตุ กำนันตำบลแป-ระ นายฮะยีเฟาซาน ฮะยีตาเหยบ โต๊ะอีหม่ามมัสยิดกลางแป-ระ (มัสยิดบ้านควนเก) หมู่ 1 ต.แป-ระฯ นายสมพงษ์ ลิ่มศรีพุธ ผญบ.หมู่ 1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ น.ส.รุศนี หมาดโต๊ะโส๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.แป-ระ อ.ท่าแพ และผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในพิธีมอบบ้านมอบปัจจัยยังชีพ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรมครั้งนี้ส่งผลให้ผู้รับมอบรวมถึงญาติๆปลื้มอกปลื้มใจกันทั่วหน้า


สำหรับบ้านที่ส่งมอบกันดังกล่าวครั้งนี้เป็นบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งมี นาวาตรี (หญิง) โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นผู้ร่วมกันดำเนินการ และการส่งมอบครั้งนี้ มีส่วนราชการร่วมได้มอบอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้รับจำนวนหนึ่งอีกด้วย ส่วนงบประมาณในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวนี้นั้นเป็นงบโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวงเงินงบประมาณ 50,000 บาท แต่รวมการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนางร่อเมี๊ยะครั้งจำนวน 75,000 บาท

ส่วน นางร่อเมี๊ย นั้น มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน 3 คน ประกอบด้วย นายแล๊ะ ยาง๊ะ อายุ 48 ปี นายรอหมัด ยาง๊ะ อายุ 45 ปีและนายยอหาด ยาง๊ะ อายุ 42 ปี แต่อย่างไรก็ตามในส่วนสภาพบ้านหลังเดิม นั้น มีสภาพทรุดชำรุด ทรุดโทรม โครงสร้าง (เป็นเสาไม้ไม่มั่นคงแข็งแรง) กระทั่งไม่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น ทางอำเภอท่าแพ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 จนกระทั่งสามารถดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจนบ้านอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีห้องนอนเป็นสัดส่วน และมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะจึงมีการส่งมอบกันดังกล่าว

255 views0 comments

Commenti


bottom of page