top of page
  • SIANGTAI TEAM

ภูเก็ตพร้อมกินผักประจำปี 2564

ศาลเจ้าภูเก็ต เริ่มล้างอ๊ามทำความสะอาด-โรงครัวเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก 64วันที่ 26 กันยายน 2564 ตอนเช้า ที่จังหวัดภูเก็ต หลายศาลเจ้าได้เริ่มล้างอ๊ามทำความสะอาดศาลเจ้าเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 64 โดยปีนี้เป็นการล้างอ๊ามเป็นการภายในไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมงานอย่างเช่นทุกปี โดยผู้ร่วมล้างอ๊ามมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจังหวัด และมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดสำหรับการล้างอ๊าม ทำความสะอาดศาลเจ้าของแต่ละศาลเจ้า จะมีการร่วมเช็ดทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม อาทิเช่น โต๊ะ ตะเกียง ตั่วเหลียน เสลี่ยงพระ เครื่องทองเหลืองทุกชนิด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลเจ้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการเตรียมพื้นที่โรงครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารเจอีกด้วย23 views0 comments

Comments


bottom of page