top of page
  • SIANGTAI TEAM

ภูเก็ตสู้ไม่ถ่อยโควิด-19 ติดเชื้อ 200 รายต่อวัน รายได้จาก Phuket Sandbox 1,600 ล้านบาทภายใน 2 เดือน

ผู้ว่าฯภูเก็ต เผย แนวทางการควบคุม ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนโครงการ Phuket Sandbox มียอดเงินเข้ามาแล้วกว่า 1,600 ล้านบาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2564 ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Phuket Sandbox ซึ่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติให้การตอบรับเป็นอย่างดีตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อเกิน 200 คนในช่วงที่ 1-2 สัปดาห์ผ่านมา เกิดจากการปูพรมลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มประมง ชุมชนแออัด ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะลดลงในช่วงเดือนกันยายนนี้ จากการเดินหน้าค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างทั่วถึง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ทำให้เห็นว่าการที่จังหวัดได้มีการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนและผู้ที่ทำงานในจังหวัดทำให้อาการของโรคไม่รุนแรงนอกจากผู้ที่โรคประจำตัว ดังนั้น จึงจะมีการขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเฝ้าระวังและตรวจสอบบ้านหรือชุมชนที่มีประชาชนกลุ่ม 608 หรือเคสผู้ป่วยที่จะต้องรีบแจ้งและนำส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา พร้อมจัดทำแนวทางบริหารจัดการกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวในรูปแบบ Home isolation เพื่อกักตัวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชน เป็นการลดปริมาณการหนาแน่นของเตียงในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง และเดินหน้าตามแนวทางเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่ม 608 ที่พบสถิติอัตราการเสียชีวิตจากยอดผู้เสียชีวิตสะสม 28 ราย โดยร้อยละ 90 เป็นกลุ่มผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 80 เป็นกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และอีกร้อยละ 70 เป็นผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบโดส จึงต้องเร่งค้นหาและดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 อย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด พร้อมการระดมฉีด Booster dose ซึ่งเป็น AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ในช่วงเดือนเมษายนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้


นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผลการปฏิบัติการโครงการ Phuket Sandbox มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วตลอดระยะเวลา 68 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2564 อยู่ที่ 29,077 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 88 คน ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากมีรายได้เข้ามาแล้วกว่า1,600ล้านบาทซึ่งทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า3,800ล้านบาท และขณะนี้มียอดจองห้องพักแล้วจำนวน 492,405 คืน โดยตลอดเดือนกันยายนนี้ อยู่ที่ 125,434 คืน หรือร้อยละ 24 และพบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 มียอดจองห้องพักแล้วอยู่ที่ 40,312 คืน หรือร้อยละ 8 ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการบริการของสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA Plus สูงถึงร้อยละ 84 รองลงมาคือความพอใจในส่วนของอัธยาศัยของคนไทยและชาวภูเก็ต ร้อยละ 81 สำหรับประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิสราเอล เยอรมัน และฝรั่งเศส โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่


อย่างไรก็ตาม สำหรับผลประกอบการหรือผลการตอบรับของโครงการ Phuket Sandbox จากนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นเป้าหมายที่ดีในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง แต่ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะเร่งดำเนินการตามมาตรการควบคุมและลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้ได้ภายในเดือนกันยายน นี้จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้มีการปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด19ให้ลดลงต่อไป

Comments


bottom of page