top of page
  • SIANGTAI TEAM

ภูเก็ตเตรียมผ่อนคลายร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ต ผ่อนคลายร้านอาหาร สามารถจำหน่าย และดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ รองรับการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รอเคาะออกเป็นคำสั่งจังหวัดเร็ว ๆ นี้วันที่ 27 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้เสนอ ศบค.ขอผ่อนคลายให้สามารถจำหน่าย และดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า วันนี้ (27 ก.ย.) ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมร่วมกับ ศบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom ที่ประชุม ศบค.ได้หยิกยกประเด็นที่ทางจังหวัดภูเก็ตขอผ่อนคลายให้สามารถขาย และดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ต ได้เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปยัง ศปก. ศบค. แล้วครั้งหนึ่ง


โดยที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ทั้งร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ และร้านอาหารที่เปิดโล่ง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และการติดเชื้อในภูเก็ตมีแนวโน้มที่จะลดลง และการฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูธเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอความเห็นชอบและออกเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในเร็วๆ นี้


สำหรับแนวทางที่ร้านอาหารจะต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์และร้านอาหารเปิดโล่ง โดยร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์นั้น สามารถตั้งโต๊ะได้ 50% และห่างกัน 1 เมตร นั่งได้ โต๊ะละ 4-6 คน ของพื้นที่ ต้องติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง/ตรม. ส่วนร้านอาหารเปิดโล่งตั้งโต๊ะได้ 75% ของพื้นที่ มีดนตรีสดได้และนักดนตรีไม่เกิน 3 ชิ้น ขณะทำการแสดงต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือ face shield เวทีห่างจากเกาะ 2 เมตร พนักงานในร้านทุกแผนกจะต้องฉีดวัคซีน 100% และตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ส่วนผู้ที่ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนครบโดส พร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชน และหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการ เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้ ศปก.อำเภอเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หากพบว่าร้านใดมีการติดเชื้อที่เกิดจากพนักงานสั่งปิดทันที 7 วัน และหากลูกค้าที่ใช้บริการติดเชื้อสั่งปิด 3 วัน

Comments


bottom of page