top of page
  • SIANGTAI TEAM

มอบเข็ม-โล่ฯให้ “พ.ต.ท.หญิงอรอนงค์” ตำรวจต้นแบบที่โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ถนนสายกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นางกมลวศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จัดกิจกรรมวันขรรค์ชัยรำลึก ขึ้นมา (จัดเป็นประจำทุกปี) โดยในปี 2564 นี้ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับ นายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น


และในส่วนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับมอบเข็ม และรับมอบโล่คนดีศรีขรรค์ชัย นั้น เพื่อให้กับบุคคลต้นแบบของการทำคุณงามความดี เพื่อเชิดชูเกียรติด้วยนั้น ทั้งนี้บุคคลต้นแบบสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้าน สาขา ส่งเสริมอาชีพ ทางโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้มอบเข็มคนดีศรีขรรค์ชัย และโล่คนดีศรีขรรค์ชัย ให้กับบุคคลต้นแบบของการทำคุณงามความดี คือ พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ แก้วบุตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 2) สารวัตรสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล (ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ) ที่ถือว่า เป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง.

424 views0 comments

Comments


bottom of page