top of page
  • SIANGTAI TEAM

รพ. สตูลบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก 6 เดือน-4 ปี

โรงพยาบาลสตูลบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก 6 เดือน-4 ปีเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2565 น.ส.เนตรดาว สู้ณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงพยาบาลสตูล เปิดเผยว่า วันนี้ (25-11-65) ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลสตูล เภสัชกรหญิงสุเลขา ตันเวชศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสตูล พร้อมแพทย์-พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้โดยกิจกรรมนี้ เภสัชกรหญิงสุเลขา ตันเวชศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-4 ปี เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการเกิดความมั่นใจ และเตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีนรวมถึงการให้ดูแลบุตรหลานในความปกครองได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องการวัคซีนนั้น คือขนาดจำนวนเข็มที่ฉีด , ประโยชน์ที่ได้รับ และการเตรียมวัคซีนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนนั้น ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุดต่อไป.


88 views0 comments

Comments


bottom of page