top of page
  • SIANGTAI TEAM

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตตรวจท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตหลังปิด 14 วัน พบว่าปลอดภัย


รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตตรวจท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตยืนยันอาหารทะเลจากภาคการประมง มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการซื้อขายสัตว์น้ำและมาตาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เข้าร่วม


นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจดูมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศปิดท่าเรือประมงเป็นเวลา14วันเพื่อทำการตรวจคัดกรองและได้มีการปิดท่าเทียบเรือเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าที่ท่าเทียบเรือได้มีมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งในส่วนของเจ้าของเรือ พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อปลาซึ่งได้มีการแยกกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอาหารทะเลของจังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัยแน่นอนด้านเจ้าของเรือเปิดเผยว่าทางเจ้าของเรือทุกลำที่ใช้บริการท่าเทียบเรือประมงต่างพอใจในมาตรการการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนดและทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องของอาหารทะเลว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ส่วนพ่อค้าที่มาซื้อปลาที่แพก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคของจังหวัดและของท่าเทียบเรือที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต กล่าวทางเทียบเรือประมงภูเก็ตได้กำหนดมาตราการป้องกันโรคที่เคร่งครัดซึ่งทางเจ้าของเรือและพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อสัตว์น้ำไปจำหน่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทุกคนปฏิบัติตามมาตราการที่กำหนดโดยเคร่งครัดทำให้มั่นใจว่าอาหารทะเลของเรามีความปลอดภัยแน่นอน ซึ่งทางท่าเรือได้มีระบบการคัดกรองแรงงานภาคการประมงที่เข้ามาในท่าเทียบเรือประมงต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด19 ครบโดสและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทุก 7 วัน และ.ลดการสัมผัสระหว่างแรงงานขนถ่ายสัตว์น้ำ แรงงานคัดแยกสัตว์น้ำ แม่ค้าซื้อสัตว์น้ำ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนและท่าเทียบเรือมีมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือ เรือประมงที่จะนำสัตว์น้ำเข้าเทียบท่ามีใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงทุกลำมีแผนเผชิญเหตุหากตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบในแรงงานจะนำเข้ากักตัวรักษาในเรือประมงพักคอย (Vessel Isolation) สำหรับแรงงานในเรือประมง ส่วนแรงงานคัดแยกสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องจะกักตัวรักษาในศูนย์พักคอยท่า เทียบเรือประมงภูเก็ตมีจำนวนรองรับได้ 150 คน


ทั้งนี้สำหรับสัตว์น้ำที่ได้จากภาคการประมงของจังหวัดภูเก็ตมีมาตรฐานการจับ มาตรฐานการคัดแยกและมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวดของทุกภาคส่วนทำให้ยืนยันไดว่ามีปลอดภัยจากโรคโควิด19 สามารถบริโภคได้แต่ต้องทำให้สุกก่อนการบริโภคทุกครั้ง

Comments


bottom of page