top of page
  • SIANGTAI TEAM

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภูเก็ต

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ของโครงการ Phuket Sandbox ระบุรัฐบาลพร้อมสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ วัคซีน และชุดตรวจ ATK ตามที่จังหวัดภูเก็ตร้องขอวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ของโครงการ Phuket Sandbox โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตร่วมรายงานสถานการณ์การควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการภูเก็ตแซนบ็อกคือจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคจะต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความกังวลแต่ต้องมีความอุ่นใจและประชาชนตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมโรค ให้ที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ลงให้ได้ ในส่วนของรัฐบาลพร้อมสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ วัคซีน และชุดตรวจ ATK ตามที่จังหวัดภูเก็ตร้องขอ โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงสีแดงเตียงสีเหลืองและการสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจเชื่อมั่นในความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต สิ่งสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังคือโครงการ Phuket Sandbox จะต้องสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเพราะเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังหมายรวมถึงเสน่ห์ของคนภูเก็ตในการที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อโดยให้แจกแจงรายละเอียดเป็นรายตำบล เพื่อวางแผนในการป้องกันและควบคุมโรคโดยแผนของรัฐบาลกำหนดที่จะเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวโดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขควบคู่กันไป


นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูลการประเมินสถานการณ์ใน สัปดาห์ที่ผ่านมา พบการระบาดกระจายในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ พบ Cluster ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ภาพรวมจังหวัดอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยทุกประเภทยังสูง เหลือเตียงว่าง ร้อยละ 18.89 ผลการค้นหาเชิงรุกด้วยวิธี ATK ภาพรวมอัตราการตรวจพบผลบวก (Probable) ร้อยละ 6.1 มีการรักษาใน Cl และ Hospitel เพิ่มขึ้น พิจารณาการเตรียมพร้อมระบบการดูแลผู้ป่วย HI มีการฉีดวัดซีน Booster เข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยง


โอกาสนี้นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการควบคุมโรคดังนี้


1. มาตรการระดับบุคคล

- เน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Preventing for COVID-19) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และการใช้ COVID-19 Ag Home Test

- งดกิจกรรมรวมกลุ่ม


2. มาตรการระดับหน่วยงาน/องค์กร

- ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-19 Free Setting) พิจารณาการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในหน่วยงาน

- พิจารณา Work from Home


3. มาตรการระดับจังหวัด

- การค้นหาเชิงรุกในชุมชน สถานประกอบการต่อเนื่อง

- การดำเนินการ Bubble and Seal ในแคมป์ สถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยง แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

- เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย และสถานที่กักกันโรค เข้มข้นการเฝ้าระวังติดตามกรณี Home Isolation

- มาตรการคัดกรองคนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต และมาตรการลดกิจกรรมเสี่ยงพิจารณาปิดพื้นที่ชุมชนแออัดที่พบการระบาดและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้เร็ว

- เร่งรัดการให้วัดซีนแก่ประชากรตามกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาการให้วัดซีน Booster เข็ม 3


พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 นำเสนอมาตรการยกระดับ การตรวจคัดกรองบุคคลผู้มีหมายจับ ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต Phuket 3S( Seal Serve Safe )


Seal : การคัดกรองคนเข้า - ออกภูเก็ต

ให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การก่อการร้ายยาเสพติด และโรคติดเชื้อ จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้


Serve : ยกระดับการบริการและดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุก

มีระบบที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมถึงมีข้อมูลเรียลไทม์ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทันที


Safe :สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว และ คนในจังหวัดภูเก็ต การสำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม การวางมาตรการเชิงรุก ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและการนำกล้องวงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยี มาเสริมศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่18 views0 comments

Comments


bottom of page