top of page
  • SIANGTAI TEAM

ศพช.พังงาเพาะพันธุ์หอยชักตีนปล่อยสู่ธรรมชาติ สร้างได้ประชาชน

พังงา-หวั่นหอยชักตีนหมดจากทะเลอันดามัน ศพช.พังงาเพาะพันธุ์หอยชักตีนปล่อยสู่ธรรมชาติพร้อมถ่ายทอดความรู้และขายให้ผู้สนใจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการเพาะลี้ยงหอยชักตีน หรือหอยสังข์กระโดด ซึ่งเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของพื้นที่จังหวัดอันดามัน เป็นหนึ่งในเมนูอาหารทะเลจานเด็ดชูโรง ที่ได้รับความนิยมทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้มีการจับจากธรรมชาติที่มันอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน และบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้น-ลง ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 50-1,000 เมตร ในพื้นที่ทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันสถานการณ์หอยชักตีน ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์จำนวนมาก ทั้งหอยขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำให้เริ่มขาดแคลนพันธุ์หอยที่จะเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งถ้ายังคงดำเนินไปดังเช่นปัจจุบันอาจจะทำให้ทรัพยากรอย่างหอยชักตีนเสื่อมโทรมลงในอนาคตอันใกล้นี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา จึงได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากหอยชนิดนี้อย่างยั่งยืนต่อไปนางฉันทนา แก้วตาปี กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ จะนำพ่อพันธ์-แม่พันธุ์หอยชักตีน ขนาดสมบูรณ์เพศมาจากธรรมชาติ จากนั้นนำมาเลี้ยงจนวางไข่ หลังฟักตัวจะนำลูกหอยชักตีนมาอนุบาลให้ลูกหอยกินพวกนิดเชียร์ หรือแพลงตอน ที่ได้จากน้ำเลี้ยงปลาทะเล หรือเต่าทะเลภายในศูนย์เมื่อลูกหอยอายุ 45 วัน จะมีขนาดราว 1 เซนติเมตรถือเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อ ในราคาตัวละ 1 บาทขณะที่บางส่วน ศพช.พังงา ก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย ส่วนหอยชักตีนที่ศูนย์ฯ ทำการเลี้ยงต่อหลัง 45 วัน จะนำไปเลี้ยงในบ่อสาธิต เริ่มให้ลูกหอยกินอาหารกุ้ง ที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนราว 30–40% ประมาณ 6 เดือน หอยชักตีนก็จะโตขนาดประมาณ 5 ซม. เกษตรกรสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายได้ ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 -150 บาท ตกราว 48-50 ตัว ต่อกิโลกรัม แต่สำหรับ ศพช.พังงา เมื่อหอยโตได้ขนาดก็จะนำมาเพาะพันธุ์ต่อ เพราะบางช่วงพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนจากธรรมชาติค่อนข้างหายาก


สำหรับผู้ที่สนใจพันธุ์หอยชักตีน ติดต่อได้ที่ ศพช.พังงา 065-0487015 หรือ 089-0391852

Commentaires


bottom of page