top of page
  • SIANGTAI TEAM

ศาลเจ้าบางเหนียวแห่พระรอบเมือง

ภูเก็ตยิ่งใหญ่พิธี (อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์)​ แห่พระรอบเมืองศาลเจ้าบางเหนียว ประเพณีถือศีลกินผัก 64 ใช้ขบวนรถยนต์แทนการเดินเท้าวันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของพิธีอิ้วเก้ง หรือพิธีแห่พระรอบเมือง (อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์)​ ของศาลเจ้าต่างๆ ในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 วันนี้เป็นการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบางเหนียว แต่ขบวนแห่พระในปีนี้ไม่มีการเดินเท้าเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยใช้ขบวนรถยนต์แทน และไม่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใช้เหล็กแหลมทิ่งแทงร่างกายเหมือนทุกๆปี แต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขบวนได้ออกจากศาลเจ้าผ่านถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่สะพานหินเพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูป ควันเทียนกลับไปยังศาลเจ้า ก่อนถึงศาลเจ้าได้มีขบวนเดินเท้าเข้าสู่ศาลเจ้าโดยมีประชาชนออกมารอรับขบวนพระเพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยในวันที่ 12 ตุุลาคม 2564 จะเป็นขบวนแห่พระ หรือ (อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์)​ ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง จ.ภูเก็ต


พี่น้องชาวภูเก็ตสามารถร่วมประเพณีถือศีลกินผักจ.ภูเก็ต 6-14 ตุลาคม 2564

130 views0 comments

Comentários


bottom of page