top of page
  • SIANGTAI TEAM

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเมืองสตูล

เดินหน้าพัฒนา“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทยอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ว่าที่ นายกองโทธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม ผบ.ร้อย อส.อำเภอท่าแพ ที่ 7 และ นายกองตรีอาทิตย์ วงมุสิก รอง ผบ.ร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 ร่วมกันเข้ามาติดตามผลการพัฒนา ของ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนายกระดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย อำเภอท่าแพ ปรากฏว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางอำเภอท่าแพวางเป้าเอาไว้มีการลงพืชผัก พืชสมุนไพร ผักสวนครัว แหล่งน้ำ แหล่งอาหารธัญพืช กาแฟลงพันธุ์โรบัสต้า โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์โรบัสต้านี้ คาดว่าเมื่อมีผลผลิตแล้วนำผลผลิตไปเป็นเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อไว้บริโภคภายในโรงคั่วครอบครัวท่าแพ วิถีบาราเกตุ วิถีพอเพียง ของ อำเภอท่าแพ ต่อไปปลูกมะพร้าวพันธุ์กระทิ ปลูกกล้วยหอมทอง-เลี้ยงผึ้งโพรง-จัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงแพะ-พืชสมุนไพร ผักสวนครัวต่างๆ สร้างคันนาทองคำ-ทำนาผักบุ้ง ทำนาข้าว-ปลูกมัลเบอร์รี-ปลูกแก้วมังกรสายพันธุ์ สีนํ้าเงิน-เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ฯลฯ ทั้งนี้สิ่งต่างๆดังกล่าว นั้น พบว่า มีการดำเนินไปแล้วเป็นที่น่าพึ่งพอใจ ทั้งนี้ถ้าศูนย์ฯดังกล่าวมีความสมบูรณ์ขึ้นมาเชื่อว่า เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายที่วางเอาไว้ ประการสำคัญเป็นการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปแบบสอดคล้อง ตามแผนพัฒนาที่เน้นหนัก ของ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯสตูล รวมไปจนถึง เป็นไปตาม "วาระ 5 ส.เมืองสตูล... น่าอยู่... น่าเยือน... อย่างยั่งยืน" ตามวาระ ส.ที่ 1 สตูล... สะอาด สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามวาระ ส.ที่ 4 สตูลสร้างสุข:คนสตูลสร้างสรรค์ ปันสุข เชื่อกันว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทยอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยพ่อฯ อีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดสตูล.

Commentaires


bottom of page