top of page
  • SIANGTAI TEAM

สร้างบ้านคนยากจน 2 หลัง

“นอภ.เมืองสตูล”สร้างบ้านให้คนยากจน 2 หลังผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล นายจตุพร สมปอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูล ปลัดอำเภอเมืองสตูล ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ปลัดอำเภอเมืองสตูล ทหาร ตำรวจ ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ผนึกกำลังร่วมกันทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนบ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นของ นายประพันธ์ สุคนธ์ อายุ 61 ปี ที่เป็นครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และมีรายได้น้อยโดยต่างช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูลนำคณะฯยังไปช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูลเป็นบ้านเรือนของ นายนกซานันนิ หลังจิ อายุ 55 ปีจนแล้วเสร็จ สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนทั้ง 2 หลังดังกล่าว นั้น นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค หรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้ 2 ครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวนี้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญกำลังใจผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว นอกจากนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอเมืองสตูลและทางจังหวัดสตูลอีกด้วย

56 views0 comments

Comments


bottom of page