top of page
  • SIANGTAI TEAM

สั่งขึ้นป้ายปราบยานรก

“นอภ.ท่าแพ”สั่งขึ้นป้ายปราบยานรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล นายอาทิตย์ วงมุกสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ ร่วมกันสั่งการ กำนัน ผญบ. ผช.ผญบ. สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้านฯในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน ของ อำเภอท่าแพ ร่วมกันนำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปักไว้ในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชน

ให้ทุกคนในชุมชนช่วยกันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะให้ทุกครัวเรือนหมั่นดูแลบุตรหลานอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งถ้าหากพบว่าในชุมชนมีแหล่งจำหน่าย-เสพหรือพบว่าพบมีผู้เกี่ยวข้องให้รีบแจ้งเบาะแสกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ฝ่ายปกครอง หรือโทร ที่ 1386 อย่างฉับพลันทันด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้รีบเข้าดำเนินการฯ สำหรับโครงการฯ นี้เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ของ รัฐบาล และตามนโยบาย ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


479 views0 comments

Comments


bottom of page