top of page
  • SIANGTAI TEAM

อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19

อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 9 นายชาญชัย ตัณฑวชิระพันธ์ กำนันตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านเลขที่ 64/15 ม.7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


การลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชนประสานทางโทรศัพท์ร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทางหมายเลข 076-211877 กรณีมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2109 (โควิด -19 ) จึงได้กักตัวอยู่ภายในบ้านเลขที่ 64/15 หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน กำลังขาดแคลนอาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมิได้นิ่งนอนใจ จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบปัญหาดังกล่าวบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที ในโอกาสนี้ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ฝ่าย

Comments


bottom of page