top of page
  • SIANGTAI TEAM

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะร่วมลงพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ส่งมอบของยังชีพ


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 และนายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลเกาะแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตร่วมกันส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มสีเขียว รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation) และผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน จำนวน 40 ครัวเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้


#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#อบจภูเก็ตดูแลประชาช

Comments


bottom of page