top of page
  • SIANGTAI TEAM

“อำเภอท่าแพ” ประชุมคณะกรรมการ(พชอ.)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สรุปภารกิจลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ ย่านถนนสายบ้านฉลุง-ละงู หมู่ 2 (บ้านท่าแพกลาง) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่ทาง นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ จัดขึ้นมา มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ที่นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ นายอำเภอท่าแพ ลงไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยเป็นรายบุคคลจนถึงบ้าน พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นให้ รวมทั้งดูแลเรื่องการลดภาวะแทรกซ้อน การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สำรวจความต้องการของผู้ช่วยเหลือ การประเมินผู้ดูแล ส่วนกลุ่มผู้พิการติดเตียง นั้น ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับกลุ่มเปราะบางใน 4 ตำบลของอำเภอท่าแพ มี 57 คน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมบ้านนั้น กลุ่มเปราะบางมีความต้องการอุปกรณ์ต่างๆเช่น เบาะลม ส้วม/ราวจับ ผ้าอ้อม ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปนอกจากนั้น ที่ประชุมยังสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอท่าแพ พบว่า การจัดการขยะปลายทางของขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 80 มีการจัดการอย่างถูก ในขณะที่ในส่วนการสรุปผลการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน นั้น ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 นั้น มีมีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยคณะทำงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนที่มี นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ เป็นประธาน นั้น ได้ลงทำการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเอง พบว่า จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านฉลุง-ละงู นั้น มี 3-4 จุด.


36 views0 comments

Comments


bottom of page