top of page
  • SIANGTAI TEAM

แห่พระภูเก็ตแบบใหม่ แบบ New Normal

แห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้ง) งานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต วันแรกเงียบเหงา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง นาคา เต้าโบ้เก้ง ม้าทรงไม่แสดงปาฏิหาริย์หวาดเสียวเริ่มขึ้นแล้วการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้า ในภูเก็ตที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกของการแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้ง ศาลเจ้าแรกที่จัดให้มีพิธีดังกล่าว คือ ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง หรือศาลเจ้านาคา เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน กลับมายังศาลเจ้า


โดยขบวนแห่พระในปีนี้ไม่มีการเดินเท้าโดยใช้ขบวนรถยนต์แทนซึ่งขบวนได้ออกจากศาลเจ้าและเคลื่อนขบวนไปตามถนนต่างๆ เส้นทางขาไปเริ่มตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ไปทางวัดนาคาราม ต่อเนื่องไปจนถึงสี่แยกสะพานหิน เข้าถนนภูเก็ต ไปปลายแหลมสะพานหิน และบริเวณเส้นทางขากลับ ซึ่งขบวนแห่จะตัดเข้าถนนเส้นตัวเมืองภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับศาลเจ้านั้นระหว่างเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตออกมารอรับขบวนแห่พระน้ยกว่าทุกปีที่ผ่านมาสำหรับการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้านาคา ในวันนี้ ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือจากม้าทรงไม่ให้นำอาวุธต่างๆ มาทิ่มแทงตามร่างกาย และไม่มีการแสดงปาฏิหาริย์ใดๆ และมีม้าทรงประทรงประมาณ 4-5 องค์ ขณะที่ในขบวนมีพี่เลี้ยงม้าทรงและผู้ร่วมขบวนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ


ทั้งนี้ พิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง) นั้น เป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ โดยมีธงติดด้านข้างรถยนต์ และป้ายชื่อแห่นำหน้าขบวน จากนั้นเป็นเกี้ยวหามรูปพระ เรียกว่า ไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก จากนั้นเป็นขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่ โดยตั้งเสลี่ยงใหญ่ไว้บนรถยนต์


สำหรับวันนี้ที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ และศาลเจ้าซำไป่กอง หรือศาลเจ้าบางคู


Comments


bottom of page