top of page
  • SIANGTAI TEAM

โครงการน่าสงสัยเรียกเก็บค่าสมาชิก 1,000 บาท ถูกสั่งปลดป้าย

สั่งปลดป้ายโครงการศูนย์สาธิตแปลงปลูกกัญชงฯอ้างเป็นโครงการ “เนวิน” และมีกระแสข่าวว่า มีการเรียกเก็บค่าเป็นสมาชิกในโครงการฯ รายละ 500 -1,000 บาท จึงเกรงว่า อาจจะมีเป็นการหลอกลวงกันฯขึ้นมาได้นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าปลดป้ายโครงการฯดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้สั่งการสำนักงานเกษาตรอำเภอควนโดน ร่วมกับ นายสอลีหีน สาเบาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 (บ้านทุ่งพัฒนา) ต.ควนสตอ อ.ควนโดน ให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปปลดป้าย”โครงการศูนย์สาธิตแปลงปลูกกัญชง” ในพื้นที่หมู่ที่ 10 (บ้านทุ่งพัฒนา) ต.ควนสตอ อ.ควนโดน หลังจากที่รับแจ้งว่า มีการนำป้าย”โครงการศูนย์สาธิตแปลงปลูกกัญชงจังหวัดสตูล มาปักไว้ และทางอำเภอควนโดนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการขึ้นป้ายโครงการฯ ดังกล่าวเอาไว้จริง และได้ตรวจกับทางจังหวัดสตูลแล้วพบว่า โครงการฯ นี้ยังไม่มีการขออนุญาตให้มีการปลูกกัญชงในพื้นที่ดังกล่าวจากจังหวัดสตูล ประการสำคัญ ยังมีกระแสข่าวว่า มีการเรียกเก็บค่าเป็นสมาชิกในโครงการฯ รายละ 500 -1,000 บาท จึงเกรงว่า อาจจะมีเป็นการหลอกลวงกันฯขึ้นมาได้นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าปลดป้ายโครงการฯดังกล่าวออกสำหรับ บ้านทุ่งพัฒนา ท้องที่หมู่ 10 ต.ควนสตอ นั้นมีอาณาเขตติดต่อ กับ บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน สำหรับที่ที่ดินที่ติดป้ายฯ นั้น เจ้าของที่ดินอยู่ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล และที่ดินแปลงนี้ ยังไม่มีการปลูกกัญชง แต่ปลูกพริกเต็มพื้นที่ไว้หลายร้อยต้น และมีการกล่าวอ้างกันว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตโครงการฯ แต่ อำเภอควนโดน ได้ตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบว่า มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงในที่ดินแปลงนี้ และทราบว่าที่ดินนี้หลักฐานไม่ได้เป็นโฉนดที่ดินแต่ประการใดแต่นำป้ายมาขึ้นเอาไว้เพื่อประชาสัมพัธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้หาประชาชนมาสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ นายอำเภอควนโดน จึงสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปปลดป้ายออก เพื่อป้องกัน การหลอกล่วงประชาชน และในขณะเดียวกันทราบว่ายังมีแผนงานที่จะดำเนินงานโครงการฯในท้องที่หมู่ที่ 3 ต.ควนสตอ โดยที่ดินที่เข้าดำเนินงานนี้อยู่ติดกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ (กุโบว์) (หลุมฝังศพ) รวมถึงยังมีแผนงานไปดำเนินการในพื้นที่ ต.ควนขัน อ.เมืองสตูลอีกต่างหากด้วยมีรายงานว่า โครงการศูนย์สาธิตแปลงปลูกกัญชงนี้ นั้น มีการกล่าวอ้างว่า เป็นโครงการ ของ นายเนวินฯ แต่ นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว พบว่า นายเนวิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯนี้แต่อย่างใด ในเบื้องต้นอาจจะเป็นการแอบอ้างชื่อ นายเนวินฯ เพื่อต้องการข่มขู่ นายอำเภอควนโดน ให้เกรงกลัว หรือไม่อย่างไร ก็อาจจะเป็นไปได้

557 views0 comments

Comentários


bottom of page