top of page
 • SIANGTAI TEAM

ตู้เก็บเอกสารที่ดีเป็นยังไง จัดระเบียบอย่างไรให้ไร้ปัญหา

การเลือกตู้เอกสาร และมีเทคนิคที่ดีในการจัดระเบียบ และใช้งานตู้เอกสารจะลดปัญหาจุกจิกกวนใจที่เกิดจากการใช้งานตู้เอกสารได้

 

ลักษณะของตู้เก็บเอกสารที่ดีเป็นอย่างไร ?

 1. ขนาดและพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสาร

 2. วัสดุที่คงทนแข็งแรง

 3. ระบบปลดล็อกที่ปลอดภัย

 4. การจัดเรียงและการบรรจุเอกสาร

 5. ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม

 6. ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ

 

เทคนิคการจัดระเบียบ และใช้งานตู้เก็บเอกสาร

 

 • จัดเรียงและแบ่งหมวดหมู่เอกสารให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เทคนิคการใช้เลขที่เอกสาร การใช้สีหรือป้ายกำกับ หรือการแยกตามหมวดหมู่หลัก เช่น ทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว

 • แต่ละหมวดหมู่ของเอกสารควรมีที่เก็บที่แยกต่างหาก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการจัดเก็บ ใช้ชั้นวางเอกสารหลายชั้น หรือลิ้นชักที่มีเลือกหลายช่องในการจัดเก็บ และเรียงเอกสารตามลำดับเวลาหรือตามอักษร สำหรับเอกสารที่ใช้บ่อยควรอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง

 • ทำให้มั่นใจว่าตู้เก็บเอกสารมีระบบปลดล็อกหรือรหัสผ่านที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ถูกต้องหรือการถูกขโมยข้อมูลสำคัญ แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอและไม่เปิดเผยกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้เก็บเอกสารอย่างสม่ำเสมอ เช่น เช็กสภาพของตู้ ระบบปลดล็อก และควรกำหนดกำหนดเวลาเพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษาตู้เก็บเอกสารให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น

 • สำรองข้อมูลเอกสารนั้นสำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันความสูญเสียได้ โดยอาจใช้เทคนิคการสำรองข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคัดลอกไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก การบันทึกในระบบคลาวด์ (cloud storage) หรือการสำรองในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

21 views0 comments

Comments


bottom of page