top of page
  • SIANGTAI TEAM

พลอยจันทบุรีเปิดแล้ว "จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2021” ที่ภูเก็ต

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเลือกภูเก็ตจัดงาน"จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2021”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในประเทศและระดับนานาชาติมากขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ลานกิจกรรม Grand Hall ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2021" โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการ เข้าร่วม


นายนคร บุตรดีวงศ์ พณิชย์จังหวัดจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้จัดทำโครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในประเทศและระดับนานาชาติ ให้แก่ผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ให้มีมูลค่าการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แหล่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีขยายตัวเพิ่มขึ้นการจัดงานในครั้งนี้เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2564 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โตยมีผู้ประกอบการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 รายที่นำสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาร่วมแสดงและจำหน่ายภายในงาน


ขณะที่นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับการพัฒนา คือ ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสมารถในการแช่งขันเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดทำโครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ นับว่าได้สนองนโยบายและภารกิจของเซลล์แมนการตลาดในยุคใหม่อย่างเต็มที่ ซึ่งได้นำมาแสดงและจำหน่ายกว่า 30 บูทและในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19 นี้ ทำให้ยิ่งต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีช่องทางการตลาด ขยายตลาด และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า ให้สามารถสร้างรายได้ในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมถึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ดูแลตัวเอง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด และขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้มาเลือกชมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้หรือจะไปซื้อสินค้าที่จังหวัดจันทบุรีก็มีสินค้าให้เลือกชมเลือกชมอย่างมากมายเช่นกัน

Comments


bottom of page