top of page
  • SIANGTAI TEAM

ฟันคุดมีกี่ซี่ จำเป็นต้องผ่าไหมฟันคุด หรือที่เรียกว่าฟันกรามซี่ที่สามเป็นฟันกรามที่อยู่ซี่ในสุดและไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติเหมือนฟันซี่อื่น ๆ ได้ คนส่วนใหญ่มีฟันคุด 4 ซี่ ที่มุมปากแต่ละซี่ โดยด้านบน 2 ซี่และด้านล่าง 2 ซี่ ฟันเหล่านี้มักเริ่มปรากฏในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยมักมีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี แม้ว่าช่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับฟันคุดจะต้องทำการนำฟันคุดออกโดยการ ผ่าฟันคุด หรือ ถอนฟันคุด


ทำไมต้องผ่าฟันคุด

ฟันคุดคือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติได้ เนื่องจากพื้นที่ของฟันไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการเบียดของฟันและมีผลกระทบต่อฟันซี่อื่นๆได้


หากฟันคุดขึ้นมาแล้วโดยทั่วไปจพต้องทำการ ผ่าฟันคุด หรือถอนฟันคุด เพื่อป้องกันปัญหาของฟันต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น การเจริญเติบโตของฟันคุดอาจทำให้เหงือกบวมได้เพราะฟันคุดไม่สามารถงอกออกมาได้ มีอาการเหงือกอักเสบอยู่บ่อยครั้งหากไม่ทำการถอนหรือผ่าออก


นอกจากนี้ฟันคุดยังเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียอีกด้วย เนื่องจากการทำความสะอาดที่เข้าถึงได้ยากทำให้เศษอาหารไปติดอยู่ตามซอกฟันคุด จึงเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ซึ่งก่อให้เกิดฟันผุร่วมด้วย


ลักษณะของฟันคุด

  • ฟันคุดที่ขึ้นในเเนวตรง (Vertical impaction)

  • ฟันคุดที่ขึ้นในแนวนอน (Horizontal impaction)

  • ฟันคุดที่ขึ้นแนวเฉียง

ข้อเสียของฟันคุด

  • ทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย

  • เกิดอาการเหงือกอักเสบ

  • เกิดฟันซ้อน หรือฟันเก กระดูกรอบๆฟันมีปัญหา เนื่องจากการดันตัวของฟันคุดที่จะงอกขึ้นมา

  • มีอาการติดเชื้อและมีถุงน้ำที่เหงือกบริเวณฟันคุดบ่อยครั้ง

ข้อดีของการผ่าฟันคุด หรือถอนฟันคุด


ขั้นตอนการผ่าฟันคุด

ในการเริ่มกระบวนการผ่าฟันคุด, ทันตแพทย์จะทำการตรวจรักษาฟันคุดของคุณโดยใช้รังสี X-ray เพื่อประเมินตำแหน่งและขนาดของฟันคุด นอกจากนี้, พวกเขาจะสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาการปวด บวม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ทันตแพทย์จะให้ยาชาเพื่อทำให้คุณไม่รู้สึกความรู้สึกของระบบประสาทและลดความรู้สึกในบริเวณที่ผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์จะทำการผ่าฟันคุดโดยใช้เครื่องมือทันตกรรม ทันตแพทย์จะทำการผ่าและลากออกฟันคุดจากกระดูกของรากฟัน ในบางกรณี, ฟันคุดอาจต้องถูกแบ่งเป็นชิ้นเพื่อการผ่าง่ายขึ้น


หลังจากการผ่าฟันคุดเสร็จสิ้น, ทันตแพทย์จะใช้เข็มและด้ามสำหรับเย็บแผลเพื่อปิดแผล หลังจากนั้นจะต้องประคบผ้าก๊อชไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหล


ผ่าฟันคุดเจ็บไหม?

การผ่าฟันคุดจะมีความรู้สึกเจ็บปวดและบวมหลังการผ่าฟัน แต่ความเจ็บปวดสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้ยาปวดที่รับจากทันตแพทย์และความระมัดระวังในการดูแลหลังการผ่าฟันคุด


การผ่าฟันคุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่?

ในบางกรณี, การผ่าฟันคุดอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและสั่งยาป้องกันการติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยง


หลังการผ่าฟันคุดควรทำอะไรบ้างในการดูแลหลังการผ่าฟันคุด?

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เกี่ยวกับการดูแลหลังการผ่าฟันคุด นอกจากนี้, ควรรับประทานอาหารนุ่มและร้อนเย็น, หลีกเลี่ยงการดูดบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์, และรักษาความสะอาดปากอย่างดี


สรุป

การผ่าฟันคุดเป็นกระบวนการทันตกรรมที่ถูกดำเนินการเพื่อฟันคุดที่มักอาจทำให้เกิดปัญหาในช่องปาก เริ่มต้นด้วยการตรวจรักษาเพื่อประเมินสถานการณ์และตำแหน่งของฟันคุด หากจำเป็น, ทันตแพทย์จะทำการผ่าฟันคุดโดยใช้ยาชาเพื่อควบคุมความเจ็บปวด

การผ่าฟันคุดมักเสร็จสิ้นในเวลาไม่นานโดยประมาณ 30 นาที และแผลหลังการผ่าฟันคุดต้องรักษาด้วยความระมัดระวัง หลังจากการผ่าฟันคุด, ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เกี่ยวกับการดูแลแผล, รับประทานอาหารนุ่ม, และรักษาความสะอาดปากอย่างดี


การผ่าฟันคุดเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฟันคุดและปรับปรุงสุขภาพทันตกรรมในระยะยาว

18 views0 comments

Comentários


bottom of page