top of page
  • SIANGTAI TEAM

ศาลเจ้าสะปำ แห่พระรอบเมือง

พิธีอิ้วเก้ง (อัญเชิญไฟพระฤกษ์ ) ศาลเจ้าสะปำ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 2564วันนี้ 8 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่สองของการแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้ง หรือ (อัญเชิญไฟพระฤกษ์ ) ศาลเจ้าสะปำ เพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน กลับมายังศาลเจ้าโดยขบวนแห่พระในปีนี้ไม่มีการเดินเท้า แต่ใช้ขบวนรถยนต์แทน ซึ่งขบวนได้ออกจากศาลเจ้า และเคลื่อนขบวนไปยังปลายแหลมสะพานหิน และบริเวณเส้นทางขากลับ ซึ่งขบวนแห่จะตัดเข้าถนนเส้นตัวเมืองภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับศาลเจ้าสำหรับการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าสะปำในวันนี้ ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือจากม้าทรงไม่ให้นำอาวุธต่าง ๆ มาทิ่มแทงตามร่างกายและไม่มีการแสดงปาฏิหาริย์ใด ๆ และมีม้าทรงประทับทรงประมาณ 5 องค์ ขณะที่ในขบวนมีพี่เลี้ยงม้าทรงและผู้ร่วมขบวนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะทั้งนี้ พิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง) นั้น เป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ โดยมีธงติดด้านข้างรถยนต์ และป้ายชื่อแห่นำหน้าขบวน จากนั้นเป็นเกี้ยวหามรูปพระ เรียกว่า ไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก จากนั้นเป็นขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่ โดยตั้งเสลี่ยงใหญ่ไว้บนรถยนต์


สำหรับวันพรุ่งนี้ 9 ตุลาคม 2564 เป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของศาลเจ้าสามกอง


งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564

65 views0 comments

コメント


bottom of page