top of page
  • SIANGTAI TEAM

เลือกตั้ง อบต. เน้นย้ำการหาเสียงด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม

กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสังเกตการณ์และตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรก ย้ำให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ และเน้นย้ำการหาเสียงด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกในการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง และจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยบรรยากาศการรับสมัครฯ ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจความเรียบร้อย และพบปะกับผู้สมัคร พร้อมย้ำในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติ และขอให้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งนี้ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง อบต.ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกขั้นตอนการรับสมัคร รวมทั้ง บริเวณโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร มีฉากพลาสติกกั้นระหว่างผู้สมัครกับเจ้าหน้าที่ พร้อมการจัดพื้นที่พิเศษ สำหรับผู้สมัครที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค ไว้คอยให้บริการด้วย

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ว่า ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ กกต. ประกาศ รวมถึงขอให้การหาเสียงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หากมีการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร และพบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จ จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ลงสมัครตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการร้องเรียนไปยัง กกต. และขอให้ผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้ง ตั้งใจในการทำหน้าที่ตามที่ประชาชนได้เลือกให้เข้าไปเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จากนั้น กรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางไปเยี่ยม พื้นที่รับสมัคร อบต. อื่น เช่น อบต.เทพกษัตรี อบต.ไม้ขาว และอบต.สาคู อำเภอถลาง ด้วย

โดยที่ อบต.สาคู มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง นายก อบต. 2 คน ซึ่งมาตามกำหนดเวลาพร้อมกัน จึงใช้วิธีการจับสลากหมายเลข ตามหลักเกณฑ์ของทาง กกต. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนมารอให้กำลังพร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ในการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 6 อบต. ซึ่งทุกพื้นที่มีประชาชนที่สนับสนุนมาให้กำลังใจผู้สมัครพอประมาณ ไม่ได้หนาแน่มาก โดยทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

Komentáře


bottom of page