top of page
  • SIANGTAI TEAM

“ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เล็งยก“ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง”เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมถนนสายบ้านแป-ระใต้-บ้านไร่ทอน-ในท้องที่หมู่ 4 (บ้านแป-ระใต้) ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ ในอดีต 100 กว่าปีที่ผ่านมา นั้น เป็น “ท่าเรือบุหงา-ตาเซ๊ะ” ปัจจุบันสถานที่บริเวณดังกล่าวนี้ เต็มไปด้วย ป่า “พังกาหัวสุมดอกแดง”หรือ โกงกางหัวสุม ล่าสุด นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ร่วมกัน เข้าไปตรวจสอบดูสภาพพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังจากที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ ร่วมกับ ทางป่าชายเลนฯ มีนโยบายว่า จะทำการพัฒนาให้สถานแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีวัฒนธรรมตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ

ทั้งนี้ทางด้าน นายบัณฑิต กล่าวว่า ท่าเรือบุหงา-ตาเซ๊ะ เป็นท่าเรือสมัยโบราณ เมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา โดยในครั้งสมัยนั้น ที่ตำบลท่าเรือ แห่งนี้ ยังไม่แยกจาก ตำบลแป-ระ ทั้งนี้บริเวณ ท่าเรือบุหงา-ตาเซ๊ะ ดังกล่าวนี้ สภาพพื้นที่เต็มไปด้วย “ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง” ที่เป็นต้นไม้พงกาที่สวยงาม มีอายุมากที่สุดในประเทศไทย (อายุ 100 กว่าปีแล้ว) ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลท่าเรือ/ ป่าชายเลน และเครือข่ายต่างๆ ในตำบลท่าเรือ มีความประสงค์ ต้องที่การที่จะทำการพัฒนา “ท่าเรือประวัติศาสตร์” ที่มี ต้นพังกว่าหัวสุมดอกแดง”ให้เป็นที่สนใจของประชาชน

สำหรับ “ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง” หรือ ต้นโกงกางหัวสุม นี้ นั้นมีเปลือกต้นแตกเป็นแนวยาว สีน้ำตาล หรือ สีดำ สำหรับที่ โคนต้น นั้น จะมีพูพอนสูง ใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม เป็นต้น ดูแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาดังกล่าวนั้น เพื่อกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นการจัดการ “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถี วัฒนธรรมตำบลท่าเรือ” เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชุมชนในตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน / นักท่องเที่ยว ที่ผ่านไป-มา ได้แวะชมความงดงามของต้นพังกาหัวสุมดอกแดง หรือ ต้นโกงกางหัวสุม


นอกจากนั้นยังเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าเรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนตำบลท่าเรือดีขึ้น ประการสำคัญ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตผู้คนในตำบลท่าเรือกระเตื้องขึ้น ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ ได้เริ่มทำการพัฒนา จุดเช็คอิน สะพานทางเดินไม้ไผ่ ศาลาที่พัก ตลาดนัดอาหารทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่า สถานที่แห่งนี้ น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดแห่งหนึ่งที่ชุมชนให้ความสนใจเหมือนในอดีตComments


bottom of page