top of page
  • SIANGTAI TEAM

ทำ IUI คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร และเลือกทำที่ไหนดี

ปัจจุบันคนไทยแต่งงานและมีลูกช้าลงกว่าเดิม และมักมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก ซึ่งการทำ IUI ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยาก แต่การทำ IUI คืออะไร และเลือกทำที่ไหนดี วันนี้มีคำตอบมาฝากกัน 



IUI คืออะไร

ก่อนที่จะรู้ว่าทำ IUI เลือกทำที่ไหนดี เรามาดูกันก่อนว่า IUI คืออะไร 

IUI ย่อมาจาก Intrauterine Insemination คือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่นิยมใช้ในคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์จะทำการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการล้างคัดแยกแล้วโดยตรงเข้าไปในโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการตกไข่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมไข่และเกิดการตั้งครรภ์


ขั้นตอนการทำ IUI

เมื่อคู่สมรสตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำ IUI ที่ไหนดี แพทย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  • เตรียมความพร้อมก่อนทำ IUI แพทย์จะนัดหมายให้คู่สมรสเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจฮอร์โมนเพื่อประเมินภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายหญิงจะต้องตรวจภายในเพื่อดูสภาพของมดลูกและท่อนำไข่ ฝ่ายชายจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิ

  • กระตุ้นการตกไข่ แพทย์จะให้ยาฮอร์โมนแก่ฝ่ายหญิงเพื่อกระตุ้นให้รังไข่ผลิตไข่หลายใบ ไข่เหล่านี้จะเจริญเติบโตและพร้อมที่จะตกไข่ในเวลาที่เหมาะสม

  • ติดตามการตกไข่ แพทย์จะนัดหมายให้ฝ่ายหญิงมาตรวจอัลตราซาวด์ช่องคลอดและตรวจวัดระดับฮอร์โมนเป็นประจำเพื่อติดตามการตกไข่ เมื่อไข่ตก แพทย์จะนัดหมายให้ฝ่ายชายมาเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อ

  • เตรียมน้ำเชื้อ ตัวอย่างน้ำเชื้อของฝ่ายชายจะถูกนำไปล้างคัดแยกเพื่อเก็บอสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์และการเคลื่อนที่ดีไว้ใช้ในการฉีด

  • ฉีดเชื้ออสุจิ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการล้างคัดแยกแล้วเข้าไปในโพรงมดลูกผ่านปากมดลูก โดยใช้เวลาฉีดประมาณ 5-10 นาที และนอนพักประมาณ 15-30 นาที แล้วให้กลับไปพักที่บ้าน 


ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังทำ IUI

หลังทำ IUI ผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้นเป็นพิเศษ อาจจะมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ซึ่งมักจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน


 ทำ IUI ที่ไหนดี ต้องดูอย่างไร 


การเลือกสถานที่ทำ IUI ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความเชี่ยวชาญของแพทย์ ควรเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

  • เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

  • ค่าใช้จ่าย ควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

  • ความสะดวก สิ่งหนึ่งควรเลือกว่าจะทำ IUI ที่ไหนดีคือ การเดินทางไปมาสะดวก ไม่ไกลจนเกินไปนัก 


การทำ IUI เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับท่อนำไข่ ปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ หรือภาวะไม่ตกไข่ หากท่านกำลังมองหาวิธีในการมีบุตร IUI อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับท่าน

อย่างไรก็ตาม การทำ IUI ที่ไหนดี ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้อง

Comments


bottom of page