top of page
  • SIANGTAI TEAM

ภูเก็ตฉีดเข็ม 3 เร่งคัดกรองลดผู้ติดเชื้อโควิค

ภูเก็ตเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) แก่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านและทำงานในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งคัดกรองเชิงรุกเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่วันนี้ 12 ก.ย. 64 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่งสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์วัคซีนของจังหวัดภูเก็ตที่เปิดให้มีการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า (AZ) เข็มที่ 3 (Booster) ให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านหรือทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันช่วงเวลาที่นัดหมายได้ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวคจำนวน2เข็มส่วนเข็มที่3จะเป็นการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า (AZ)เพื่อเป็นการ Booster สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนหลังมีเชื้อเดลต้าระบาดในพื้นที่ในขณะนี้
นอกจากที่มีการฉีดวัคซีน Booster ที่โรงยิม4,000ที่นั่ง ตามศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเช่นที่อำเภอถลางจะฉีดที่ศูนย์ฉีดโรงแรมอังสนา ลากูน่า ที่อำเภอกะทู้ก็จะฉีดที่ศูนย์ฉีดห้างจังซีลอนป่าตอง ส่วนอำเภอเมืองภูเก็ต จะมีการฉีดจำนวน2จุดคือที่โรงยิมสี่พันที่นั่งและที่ศูนย์ฉีดโรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ท ตำบลกะรน ซึ่งหลังจากเมื่อฉีดกลุ่มนี้เสร็จก็จะเป็นการฉีดให้แก่กลุ่มประชากรแฝงแรงงานต่างด้าวและผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยต้องลงทะเบียนผ่าน "ภูเก็ตต้องชนะ" ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อ Booster ให้แก่กลุ่มด่านหน้าและประชาชนกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มแรก


ทั้งนี้ พบว่าในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อประมาณวันละกว่า200คนต่อวัน หลังจากทางจังหวัดจึงได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งciในทุกตำบลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้ จึงสามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด 19ได้บางส่วน และในช่วงนี้ทางจังหวัดได้มีการฉีดวัคซีน Booster เข็มที่ 3 ให้ประชาชนควบคู่ไปกับการตรวจคัดกรองเชิงรุกซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ยอดผู้ที่ติดเชื้อจะลดลงต่อไป

32 views0 comments

Comments


bottom of page