top of page
  • SIANGTAI TEAM

สำรวจน้ำสระห้วยเยี่ยวช่วยแก้ภัยแล้ง

สำรวจน้ำสระห้วยเยี่ยวช่วยแก้ภัยแล้ง


ที่บริเวณสระน้ำห้วยเยี่ยว หมู่ 4 (บ้านสาครเหนือ) ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำปลัดอำเภอฝ่ายต่าง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสำรวจปริมาณน้ำในสระน้ำห้วยเยี่ยวว่ามีปริมาณเพียงพอในการที่จะความช่วยเหลือประชาชนใน 8 หมู่บ้าน ของตำบลสาครหรือไม่ และเพื่อให้เป็นไปตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 นี้อีกด้วย


ทั้งนี้สำหรับผลการสำรวจแล้วพบว่า ปริมาณน้ำสระห้วยเยี่ยวมีน้ำประมาณ 58 % ที่สามารถที่ปั่นเป็นน้ำประปาส่งให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงไม่มีปัญหา และเชื่อว่า ในฤดูกาลภัยแล้งนี้ประชาชนในตำบลสาครคงจะไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมาอีก แต่อย่างไรก็ดี สำหรับตำบลสาครนี้เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่าแพที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ไม่สามารถใช้น้ำในบ่อน้ำตื้นได้เนื่องจากเป็นน้ำกร่อย.

84 views0 comments

Comments


bottom of page