top of page
  • SIANGTAI TEAM

เปิดด่านท่าฉัตรไชยภูเก็ต

บรรยากาศที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต หลังเปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา รวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ ตามมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำชุดตรวจ ATK มาตรวจหาเชื้อเองได้ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทำให้มีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก
ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง เพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดบเปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา รวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ สามารถเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต คือต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดสตามที่มาตรฐานของชนิดวัคซีน มีผลตรวจการหาเชื้อโควิด-19 โดยผลเป็นลบไม่เกิน 7 วัน และต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่าน www.gophuget.com หรือมีหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ ส่วนท่องเที่ยวจะต้องมีใบจองที่พักพร้อมการชำระเงินล่วงหน้า มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจท่าฉัตรไชย ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันนี้ (วันที่ 8 กันยายน 2564) เป็นวันแรกโดย บรรยากาศโดยทั่วไปมีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรขาเข้าตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต มีรถติดยาวตั้งแต่ประตูเมืองผลจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สามารถนำชุดตรวจ ATK มาตรวจเองได้ที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำ พร้อมออกใบรับรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ซึ่งใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ได้เป็นเวลา 7 วัน แต่สามารถใช้ยืนยันผลได้เพียงด่านตรวจท่าฉัตรไชยเท่านั้น และตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยการนำชุดตรวจ ATK มาเองนั้นมีประมาณ 40-50 ราย โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่าการนำชุดตรวจมาเอง สะดวกและประหยัดกว่าการไปตรวจที่สถานพยาบาลหรือแล็บต่างๆ


นางสาวนันทวัน รอดรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำด่านตรวจท่าฉัตรไชย ซึ่งคอยให้บริการคำแนะนำและ อ่านผลตรวจให้กับประชาชน กล่าวว่า จากการเปิดให้บริการประชาชนที่นำชุดตรวจ ATK มาตรวจหาเชื้อเองที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย ยังไม่พบผลตรวจเป็นบวก และขอแนะนำผู้ที่จะนำชุดตรวจ ATK มาเองนั้น ขอให้เป็นแบบที่ใช้สำหรับแหย่จมูก ส่วนแบบชนิดตรวจจากน้ำลายนั้น ยังไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ โดยวันนี้มีผู้นำชุดตรวจแบบตรวจจากน้ำลายมาแล้ว 3-4 ราย พร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้กับประชาชนที่จัดหาซื้อชุดตรวจมาเอง ขอให้เป็นชุดตรวจที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก อย. ด้วย


อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจพบปัญหาอุปสรรคที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ เนื่องจากเอกสารหลักฐานตามมาตรการการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ เช่น ไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com ไม่มีหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ และไม่มีผลตรวจหาเชื้อมายืนแสดง จึงต้องให้ เดินทางกลับจังหวัดต้นทาง ดังนั้น ขอฝากให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมก่อนการเดินทางเพื่อไม่ทำให้เสียเวลา

Commentaires


bottom of page